Υπηρεσίες

Ατομικές συνεδρίες

Οι ατομικές συνεδρίες αφορούν στην ανακούφιση ενός συμπτώματος ή σε θέματα σχέσεων με τους σημαντικούς άλλους. Μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής, εμπιστοσύνης και σεβασμού, μπορεί κανείς να μιλήσει για τους προβληματισμούς, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του ενώ μέσα από τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ψυχοθεραπευτή και τον θεραπευόμενο, φωτίζονται νέες οπτικές και δοκιμάζονται εναλλακτικές επιλογές σε καταστάσεις που μοιάζουν αδιέξοδες. Από τη διαδικασία αυτή, βγαίνει κανείς ενδυναμωμένος και εξοπλισμένος με δεξιότητες να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής.

Η ψυχοθεραπεία, όπως την περιγράφει ο Carl Jung, είναι μια διαδικασία που αφορά κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του θεραπευόμενου και λιγότερο την μεταχείρισή του ατόμου ως ασθενούς. Η ψυχοθεραπεία προκύπτει έπειτα από την απόφαση να περπατήσει κανείς πέρα από την ανακούφιση ενός συμπτώματος, να ακολουθήσει τα μονοπάτια που οδηγούν στην καλύτερη επαφή με τον εαυτό και τα τυφλά σημεία που καθοδηγούν τη ζωή του ανθρώπου ασυνείδητα.

Το θεραπευτικό πλαίσιο περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας 50 λεπτών όπου τηρείται το απόρρητο. Οι ατομικές συνεδρίες συνεχίζουν μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα και έπειτα από κοινή συμφωνία, ενώ χρειάζεται τουλάχιστον μια συνεδρία κλεισίματος.

Συμβουλευτική γονέων

Στις συνεδρίες προσέρχονται γονείς με αίτημα που αφορά σε κάποιο παιδί. Στις συνεδρίες η παρέμβαση εστιάζει στην αξιοποίηση των δυνάμεων των γονέων με στόχο την ανακούφιση του παιδιού. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται πρωτίστως το παιδί, ωστόσο εκείνο συνήθως δεν προσέρχεται στις συνεδρίες. Οι γονείς καλούνται να αναστοχαστούν σχετικά με τον γονεϊκό τους ρόλο: να εντοπίσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες, να αλλάξουν τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές, να μάθουν πώς να ανταποκρίνονται με ενσυναίσθηση στις ανάγκες του παιδιού και καλλιεργήσουν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Βασική αρχή είναι η θετική διαπαιδαγώγηση που αποτελεί μια πρόκληση στον παραδοσιακό τρόπο ανατροφής των παιδιών. Η συνεργασία με τους γονείς δεν έχει στόχο να τους ενοχοποιήσει για το πρόβλημα που έχει προκύψει αλλά να τους ενισχύσει στο γονεϊκό ρόλο για τον οποίο δεν γεννήθηκε κανείς προετοιμασμένος.

Θεραπεία ζεύγους

Οι δυσκολίες που προκύπτουν στα σύγχρονα ζευγάρια φέρνουν όλο και περισσότερο και τους δύο συντρόφους να αναζητούν τρόπους να προχωρήσουν παρακάτω μαζί. Στις συνεδρίες ζεύγους προσέρχεται το ζευγάρι που συνδέεται με οποιοδήποτε είδος σχέσης με αίτημα να διαχειριστεί ζητήματα της μεταξύ του σύνδεσης. Οι συνεδρίες στοχεύουν στην αλλαγή των δυσλειτουργικών μοτίβων του σχετίζεσθαι: σε ένα ασφαλές πλαίσιο αναγνωρίζονται τα αρνητικά μοντέλα στην επικοινωνία και η διαπραγμάτευση των διάφορων θεμάτων που στερούν την ικανοποίηση από τη σχέση. Οι ανάγκες και οι προσδοκίες του κάθε συντρόφου έρχονται στην επιφάνεια και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με στόχο την ικανοποίηση και των δύο συντρόφων από τη σχέση.

Ομάδες γονέων

Οι ομάδες γονέων έχουν βιωματικό χαρακτήρα και απευθύνονται σε γονείς με παιδιά συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (προσχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας, εφηβείας) με στόχο την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου. Στόχος των ομάδων είναι η ενημέρωση για τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, η εκπαίδευση σε αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των γονιών για τις αντιμετώπιση των θεμάτων που τους απασχολούν και παράλληλα η προσωπική τους ανάπτυξη. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους και να ενισχυθούν μέσα από τη βιωματική επεξεργασία των θεμάτων.

Όταν δεν μπορούμε πλέον να αλλάξουμε μια κατάσταση, χρειάζεται να αλλάξουμε τον εαυτό μας!!!

V.E. Frankl